Kármán Labor - ELTE TTK - Fizika Intézet

Információk

Kutatás

Érdeklõdõknek
     
© Best Kontakt Kft, 2010

Jéghegy olvadása.

Ebben a kísérletben édesvízû jégtömböt olvasztunk egyenletes sógradiensû, szobahômérsékletû vízben. Az édesvíz olvadék néhány deciméter távolságra kinyúló rétegekben terjed szét. A jellegzetes mintázat függôleges hullámhosszát (5-15 mm) az a gravitációs egyensúlyi helyzet határozza meg, ahol egy adott mélységben megolvadt édesvíz, és a környezetébõl bekevert só sûrûsége megegyezik a környezõ értékkel. A jéghegyek olvadása hasonló geometriában történik, s a jégréteg alatti tengervízben valóban megfigyelhetô ilyen lépcsôzetes hômérsékleteloszlás. Esetleg hasonló jelenség lehet felelôs bizonyos lencsefelhôk élesen rétegzett szerkezetéért is.


Színezett jégtömböt állítunk folytonosan rétegzett sós vízbe. Így egyszerre van jelen sókoncentráció és hõmérsékletgradiens.


A jégtömb olvadásával járó áramlások vízszintes nyelveket formálnak.


Laboratóriumi felvétel a folytonosan rétegzett sós vízbe állított színes jégtömb olvadása révén létrejött nyelvekrõl.


Speciális felhõforma, amely megdöbbentõen hasonlít a fenti képhez.

Fotó: H. Garber, (Denali National Park, Alaska)