Kármán Labor - ELTE TTK - Fizika Intézet

Információk

Kutatás

Érdeklõdõknek
     
© Best Kontakt Kft, 2010

Kettôs diffúzió.

Ha hideg vízre melegebb (megfestett), enyhén sós vizet rétegzünk, akkor annak fokozatos lehûlése következtében érdekes lassú áramlás alakul ki. Ennek oka a kettôs diffúziós instabilitás, melynek lényege, hogy a kezdeti hômérséklet- és a sótartalomkülönbség ellenkezô elôjelû sûrûségváltozást okoz, s eleinte nem világos, hogy melyik hatás az erôsebb. Esetünkben a felsô közeg sûrûsége idôben nô, s amikor meghaladja az alsóét, lefelé irányuló áramlás indul be. Az anyagmegmaradás miatt ezzel ellenkezô irányú áramlás társul. A két áramlás eredményeképp néhány mm vastag sós ujjak mozognak lefelé s ugyanilyen vastag édesvízû ujjak felfelé igen lassan. Ez a jelenség biztosítja az óceánok felsô rétegeiben a sótartalom kiegyenlítôdését (itt persze az ujjak vastagsága lényegsen nagyobb, több tíz méteres nagyságú), de hasonló oka van a nagy páratartalmú felhôrétegek alján az ún. mammatusz-felhôk kialakulásának is.


Megfelelõen szinezett, meleg, sós vizet rétegzünk hideg, tiszta víz fölé. Az elrendezõdés kezdetben stabil.


A felsõ réteg lehûlése következtében az elrendezõdés instabillá válik, sós "ujjak" keletkeznek.

Laboratóriumi felvételek sós ujjakról