Enyhén lejtõ domborzat. A Rossby-hullám


A Rossby-hullám, a forgatott közegek leglassúbb periodikus mozgása.
Ha a folyadék fenekét képezõ domborzat enyhén lejt valamelyik irányban, a helyi örvényesség (z) nem hanyagolható el teljesen, hanem nagyságrendben összehasonlítható a h vízmélység lejtés miatti változásával. Ha egy adott részecskékbõl álló, erdetileg egyenes, örvénymentes folyadékvonalat a sekélyedés irányában a vízszintes síkban meggörbítünk, akkor a h vízmélység csökkenése miatt a helyi örvényességnek negatív értéket kell felvennie, hogy a potenciális örvényesség állandó maradhasson. Mélyebb rétegbe való vízszintes kitérítés esetén pedig pozitív többletörvényességnek kell kialakulnia. Ez a vízszintes síkban az ábrán látható módon szemléltethetõ (most a folyadékfenék y növekedésének irányában emelkedjen): az örvényesség változása mindig ugyanabba az irányba sodorja a folyadékvonalat, miközben pozitív forgatási szögsebesség (északi félteke) esetén a haladás irányától jobbra esik a sekélyebb közeg, és fordítva.
A létrejövõ hullám a topografikus Rossby-hullám, amelyben a folyadékoszlopok nagyon lassan oszcillálnak föl-le és a változó mélység miatt az oszlopok örvényessége is periodikusan változik. A vízfelszín behorpadása vagy kidudorodása (amely ciklonális ill. anticiklonális áramlást kelt) elõsegítheti a Rossby-hullám keletkezését, vagy befolyásolhatja a már meglevõ hullámot. Egyenletesen lejtõ domborzat esetén a Rossby-hullám szinusz alakú.A folyadékvonalon létrehozott görbület bal oldalát a potenciálisörvényesség megmaradása miatt kialakult negatív többletörvényesség y növekedésének irányában deformálja, jobb oldalát ezzel ellentétes irányban, ami által a görbület egyszerûen balra mozdul el. Mivel a helyi örvényesség így továbbra is negatív marad, a görbület folyamatosan halad balra.


Hasonló megfontolások alapján az ellenkezõ irányú görbület is folyamatosan balra halad.


Minthogy mindkét irányú görbülés balra tolja önmagát, az egész hullámalakzat balra vonul.A természetben jellemzõen az óceánok enyhén lejtõ partjai mentén alakulnak ki topografikus Rossby-hullámok. Nagyon lassúak, sebességük néhány km/h, periódusidejük néhány nap. Tipikus hullámhosszuk 100 km körüli. A Föld görbülete miatt is keletkeznek ilyen hullámok, ezek az ún. planetáris Rossby-hullámok, amelyek a légköri folyamatokat és az idõjárást befolyásolják.

A laboratóriumban is hozhatunk létre Rossby-hullámokat, ha forgatási szögsebesség gyanánt a környezeti áramlásokkal való dinamikai hasonlóságnak megfelelõen percenkénti kb. 20 fordulatot állítunk be a forgó asztalon, és a jelenség tanulmányozásához kúpos aljú edényt használunk, amilyen az ábrán látható.
Enyhén kúpos aljú edény, átmérõje 47 cm. Sugárirányban a tengely felé haladva az edény feneke emelkedik (azaz a h mélység csökken).


Labotatóriumban demonstrált Rossby-hullám felülnézetben. Az egyenletesen lejtõ domborzat (esetünkben a kúpos aljú edény) miatt a hullám szinusz-szrû. A pozitív forgatási irány miatt a hullám az együttforgó vonatkoztatási rendszerben tekintve pozitív irányban halad körbe.

Utolsó módosítás: